หวยมีครบ

เงื่อนไขและกฎระเบียบทั่วไป

ข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์ https://www.thunhan.org นั้นมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งเป็นตัวแทนของความเห็นชอบระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์” หรือบริษัท กับ “ผู้ใช้บริการ” หรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เข้ามาใช้งานในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นต่างๆ ลงในอุปกรณ์มือถือ หรือแท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเปิดบัญชีสมัครชมาชิกเพื่อใช้งานเว็บไซต์ จะเท่ากับว่าผู้ใช้บริการ ยอมรับหลักเกณฑ์ และกฎกติกาต่างๆ และข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้โดยอัตโนมัติ

1.ขอบเขตของการให้บริการ

https://www.thunhan.org คือผู้ให้บริการที่บริการเดิมพันออนไลน์ที่มีข้อมูลที่ครอบคลุมมากมาย ตารางการเปรียบเทียบ และแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือที่เรียกว่า “บริการ”

ข้อมูลการเปรียบเทียบที่สามารถใช้ได้ รวมไปถึงการจำกัดเนื้อหาที่ผู้ใช้งาน (ตามที่กำหนดเอาไว้ด้านล่างนี้) เว็บไซต์หรือลิงค์ของบุคคลที่สาม (ตามที่กำหนดเอาไว้ด้านล่างนี้) รวมถึงบทความ บล็อก รีวิวเกม ที่เขียนโดยเรา และบุคคลที่สาม รวมไปถึงข้อความ โลโก้ ปุ่มกด รูปภาพประกอบ การรวบรวมข้อมูล รหัสส่วนบุคคล การออกแบบ ลิงค์ข้อมูล กราฟฟิค ฟีเจอร์ของระบบอื่นๆ ที่ระบุไว้ในหน้านี้จะถูกนับรวมว่าเป็น “เนื้อหา”

เว็บไซต์ และการบริการต่างๆ ที่เป็นเจ้าของและพัฒนาโดย https://www.thunhan.org โปรดอ่านอย่างละเอียด: เนื้อหา เว็บไซต์ บริการ ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือฟีเจอร์ดังกล่าวเป็นไป “ ตามสภาพ ” ซึ่งเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ซี่งเป็นผลหรือมากจากการเชื่อมต่อกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และการใช้บริการของผู้ใช้บริการ ความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์ ความเสี่ยงในการใช้บริการของผู้ใช้บริการนั้นเกิดขึ้นจากผู้ใช้บริการเอง เราสงวนสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ การให้บริการ เราไม่ส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งโดยนัยและโดยประจักษ์ต่อการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ

2. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

2.1 https://www.thunhan.org ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุง “กฎ” ทุกกฎเหล่านี้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการต้องทราบล่วงหน้า ข้อกำหนดใดๆ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบเงื่อนไขในปัจจุบันเอง โดยทางเว็บไซต์ขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบกฎข้อบังคับ กฎระเบียบ และเงื่อนไข รวมถึงซอฟต์แวร์ ทุกขั้นตอนในการให้บริการของเว็บไซต์เป็นประจำเดือนละหนึ่งครั้งอย่างต่ำ

2.2 https://www.thunhan.org ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อมูล โปรโมชั่น รวมถึงเงื่อนไข ข้อกำหนดภายในเว็บไซต์ จากกิจกรรมพิเศษที่เกิดขึ้นจากทางเว็บของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการได้ทราบล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นครั้งล่าสุด ผู้ใช้บริการสามารถหยุดการใช้บริการเว็บไซต์หรือปิดบัญชีได้ทันที แต่หากผู้ใช้บริการยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดก็ตาม หลังจากมีการประกาศอัพเดทข้อบังคับใหม่แล้ว ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้บริการรับรู้ และยินยอมในผลข้อบังคับเหล่านั้นๆ ทันที

3. ข้อบังคับทางกฎหมาย

ในการใช้เว็บไซต์ https://www.thunhan.org และการเข้ารับบริการนั้นผู้ใช้บริการต้องมีอายุเกินสิบแปด (18) ปีบริบูรณ์เท่านั้น เราไม่ได้ทำการจัดเก็บหรือรวบรวมข้อมูลใดๆ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ต้องการกระทำเช่นนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานแสดงอายุของผู้ใช้งานในทุกขั้นตอนเพื่อตรวจสอบว่าไม่ได้มีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ได้ใช้งานเว็บไซต์หรือเข้ารับบริการจากเรา

3.1 ในกรณีบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ต้องการเป็นผู้ใช้งานหรือผู้ใช้บริการ จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้ เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ซอฟต์แวร์ของบริการเกมตั้งอยู่ เพื่อเป็นไปตามกฎหมาย ทาง https://www.thunhan.org จึงมีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่จะสามารถยืนยันอายุของผู้ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา หากตรวจพบว่าผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทางเรานั้นสามารถระงับบัญชี หรือปฏิเสธการเข้าถึงและใช้งานบริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการได้ทันที

3.2 ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง การพนันออนไลน์ยังเป็นบริการที่ผิดกฎหมาย ผู้ใช้บริการตกลงเข้าใจ และยอมรับว่า https://www.thunhan.org ไม่สามารถให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ใช้บริการได้เลย การรับประกันเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายนั้น หรือให้การบริการเว็บไซต์ต่อผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการใช้บริการจากเว็บไซต์โดยใช้ใช้ดุลยพินิจของตนเอง และยอมรับความเสี่ยงต่อความรับผิดชอบด้วยตัวเอง รวมทั้งตัดสินใจเองว่า การใช้บริการของเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันในเขตอำนาจของศาลตนเองหรือไม่

3.3 https://www.thunhan.org ไม่มีเจตนาในการให้บริการผู้ใช้บริการโดยขัดต่อข้อกฎหมายที่มีการบังคับใช้ในเขตอำนาจศาลที่ผู้ใช้บริการพำนักอาศัยอยู่ ผู้ใช้บริการแสดงความยืนยันรับประกันและยินยอมที่จะใช้บริการของเว็บไซต์หรือให้ข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ โดยผู้เล่นในรูปแบบที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต

4. ข้อมูลลิขสิทธิ์และนโยบายเนื้อหา

ผู้ใช้บริการไม่สามารถโพสต์ หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (รวมไปถึงเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งาน) ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลอื่นซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า เราจะรับผิดชอบต่อการแจ้งเตือนใดๆ ที่เราได้รับว่ามีถูกละเมิดสิทธิ์ในสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม โดยการตรวจสอบข้อพิพาทกล่าวหา และจะทำการลบเนื้อหาดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเท่านั้น

หากผู้ใช้บริการเชื่อว่าสิทธิ์ของผู้ใช้บริการถูกละเมิด หรือผ่านแบบฟอร์มติดต่อของเราซึ่งอยู่ในหน้าติดต่อและเราจะตรวจสอบเรื่องนี้โดยทันที โดยผู้ใช้บริการรับทราบว่าเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีเนื้อหาที่ล่อแหลมผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ เราพยายามในการตรวจสอบเว็บไซต์ เนื้อหาใดๆ ที่ส่งหรือดูบนเว็บไซต์อย่างเต็มที่

นอกจากนั้นทางเราไม่รับรองหรือสนับสนุนเนื้อหาใดๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ (โดยผู้ใช้บริการของเรา ผู้ให้บริการเนื้อหาบุคคลที่สามหรือผู้ใช้รายอื่น)ผู้ใช้บริการรับรองและรับประกันว่า ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์และอำนาจในการส่งเนื้อหาของผู้ใช้บริการไปยังเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ หรือลบเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้งานที่ส่งไปยังเว็บไซต์ โดยผู้ใช้บริการหรือผู้ใช้งานคนอื่นๆ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

5. การเปิดบัญชี

5.1 ผู้ใช้บริการทุกท่านที่ต้องการเข้ามาใช้บริการกับเว็บไซต์ของทางเรา จำเป็นต้อง เปิดบัญชี หรือ สมัครสมาชิก ก่อน จึงจะได้รับรหัสผ่านและเข้าใช้งานได้ในภายหลัง

5.2 สำหรับชื่อที่ใช้ในการ ลงทะเบียน หรือ สมัครสมาชิก จะต้องตรงกับชื่อจริงของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการไม่สามารถให้ข้อมูลกับทางเว็บไซต์ได้ ทางเราอาจจะทำการระงับบัญชีของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราว หรือถาวรทันที หรืออาจระงับบัญชีของผู้ใช้บริการหากไม่ทำตามกติกาที่กำหนด

5.3 ผู้ใช้งานยืนยันว่าเมื่อทำการลงทะเบียนเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผู้ใช้งานครบถ้วนและเชื่อถือได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอาจมีผลต่อการจำกัด การไม่ดำเนินการกับธุรกรรม หรือการปิดบัญชีของผู้ใช้งานถาวรทันที

5.4 หากผู้ใช้งานมีคำถาม หรือเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับการ ลงทะเบียนหรือการสมัครสมาชิก ท่านสามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทาง Line: @glorycycles ของเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

5.5 ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชี (สมัครสมาชิก) กับเว็บไซต์เราได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น หากมีการเปิดบัญชีซ้ำซ้อน เมื่อทางเว็บไซต์ตรวจสอบพบจะถือว่าบัญชีนั้นเป็นโมฆะและทำการปิดบัญชีถาวรทันที

6. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง

6.1 ก่อนที่จะเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ https://www.thunhan.org ผู้ใช้บริการต้องยอมรับและยินยอมว่า ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นเจ้าของบัญชีที่ถูกต้อง และมีสิทธิในการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งผู้ใช้บริการได้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่า หากเกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียของเงินในช่วงเวลาที่ใช้บริการบนเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจะเป็นคนรับผิดชอบการสูญเสียดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว หากแพ้ เสียเงิน มีกำไร หรือมีการติดลบ ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียงร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น รวมถึงผู้ใช้บริการได้ทราบถึงกติกา กฎเกณฑ์ และกระบวนการให้บริการของเว็บไซต์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใดๆ ที่สร้างความเสียหายให้แก่เว็บไซต์ของเรา

6.2 ในการที่ผู้ใช้บริการยินยอมด้วยเงื่อนไข แสดงว่าผู้ใช้บริการได้ให้สิทธิแก่เราในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เป็นระยะได้ตามความเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบที่มาของบุคคลที่สาม เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูลของตัวผู้ใช้บริการเอง

7. ข้อกำหนดการยอมรับการวางเดิมพัน

7.1 การเดิมพันทั้งหมดที่ทำกับเว็บไซต์ https://www.thunhan.org จะอยู่ภายใต้กติกาของเกมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปใช้ได้กับเกมการแข่งขัน และข้อตกลงนี้เท่านั้น

7.2 การเดิมพันจะสามารถใช้ได้ หากทำการใส่ข้อมูลชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง ภายใต้จำนวนเงินที่เพียงพอในบัญชีของผู้ใช้บริการเท่านั้น

7.3 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อทุกกิจกรรม และธุรกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดที่ได้ดำเนินการในการทำ ภายใต้ชื่อ เลขที่บัญชี ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ตามที่กล่าวมาทั้งสิ้น โดยไม่คำนึงว่าธุรกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการโดยผู้ใช้บริการเองหรือไม่ก็ตาม

7.4 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการเดิมพันของผู้ใช้บริการถูกต้อง เมื่อได้วางเดิมพัน และการวางเดิมพันได้รับการยืนยันจากทางเราแล้ว การเดิมพันดังกล่าวจะไม่สามารถยกเลิก เรียกคืนหรือปลี่ยนแปลงได้ และจะถือว่าเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อการวางเดิมพันของผู้ใช้บริการ

7.5 การเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกในระบบของ https://www.thunhan.org และถือเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกรรมทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งเวลาที่ได้มีการดำเนินธุรกรรมการเงินของผู้ใช้บริการ

7.6 การเดิมพันทั้งหมดจะถือว่าสมบูรณ์ และยอมรับโดยผู้ใช้บริการ จะถูกตัดสินใจโดย https://www.thunhan.org ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันปรากฏขึ้นที่หน้าประวัติการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการเท่านั้น

7.7 การวางเดิมพันใดๆ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจของ https://www.thunhan.org ถือเป็นที่สิ้นสุด

7.8 ผู้ใช้บริการยอมรับ และเห็นด้วยกับเราว่าระบบ https://www.thunhan.org อาจจะยังไม่เสถียร ทางเราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการวางเดิมพันผิด การวางเดิมพันทั้งหมดจะถูกบันทึกด้วยระบบของเรา หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการวางเดิมพันของผู้ใช้บริการ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการผู้ใช้บริการทันที

8. ธุรกรรมทางบัญชี ฝาก/ถอน

8.1 เงินที่ฝากในบัญชี ของผู้ใช้บริการไม่ได้มาจากการก่ออาชญากรรม และ/หรือ ผิดกฎหมาย และ/หรือ ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง

8.2 https://www.thunhan.org จะไม่ยอมรับการฝากเงินจากบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนของบุคคล ญาติ คู่ครอง สามีหรือภรรยา ผู้ใช้บริการจะต้องทำการฝากเงินจากบัญชีที่ได้ถูกลงทะเบียนด้วยชื่อของผู้ใช้บริการเองเท่านั้น หากเราได้ค้นพบระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยของเราแล้วว่าข้อบังคับนี้ไม่ได้ถูกกระทำตามกำหนดแล้ว เงินที่ได้ชนะจากเกมทั้งหมดจะถูกยึดคืนทันที

8.3 ผู้ใช้บริการสามารถถอนเงินจากบัญชีของผู้ใช้บริการได้ทุกเมื่อ ที่มียอดเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีเพียงพอสำหรับการถอนขั้นต่ำที่ได้กำหนดไว้แล้ว

8.4 ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งฝาก และถอนเงินผ่านช่องทางเดียวกันกับที่เคยฝากเงินเข้าไปในบัญชีเท่านั้น โดยข้อมูลจะต้องถูกต้อง และตรงกับข้อมูลที่แจ้งลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกไว้ก่อนหน้ากับเราเท่านั้น

8.5 จำนวนการจ่ายของเกมอิเล็กทรอนิกส์นี้ จะสามารถจ่ายสูงสุด 40,000 บาทต่อบิลเท่านั้น

9. การปฏิเสธการรับประกัน

เราขอปฏิเสธการรับประกันทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ https://www.thunhan.org ทั้งโดยนัย และโดยประจักษ์ แต่ไม่จำกัดการรับประกันโดยนัย และเงื่อนไขเชิงพาณิชย์ เนื้อหา และการจัดอันดับมีไว้ “ตามที่เป็น ” และผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์นี้ตามความเสี่ยงของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการเอง เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาและข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นั้นเป็นความจริง เชื่อถือได้เสมอหรือเนื้อหาถูกต้อง เราไม่รับประกันว่าเราจะแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องหรือการละเว้นใดๆ บนเว็บไซต์

เราไม่รับประกันว่าบทวิจารณ์ บทความ ของเว็บไซต์ที่บุคคลที่สามนั้นถูกต้องตามข้อเท็จจริง ความเห็นของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามขึ้นอยู่กับประสบการณ์จากการใช้งานจริงของเรา จากข้อมูลจากฝ่ายอื่นๆ และจากการวิจัยอื่นๆ เราไม่รับประกันว่าผู้ใช้บริการจะได้ใช้งานบนเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่จะเป็นที่น่าพอใจหรือให้ผลลัพธ์ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการได้จากเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการ https://www.thunhan.org เข้าใจอย่างชัดแจ้ง และยอมรับเงื่อนไขแล้วว่าเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ หรือการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากผู้ใช้บริการทางตรงหรือทางอ้อม , อุบัติเหตุ , หรือเป็นผลจากการสูญเสียใดๆ เว็บไซต์หรือความเชื่อถือของผู้ใช้บริการต่อข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์หรือการซื้อขายของผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ของผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเชื่อมโยงหรือมาจากเว็บไซต์ ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขแม้ในกรณีที่เราได้รับคำแนะนำหรือแจ้งให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆ