หวยมีครบ

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ผู้ใช้บริการทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ https://www.thunhan.org ของเราเพื่อค้นหาเกม แอปพิเคชั่น และบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ตรวจสอบอัตราค่าบริการต่างๆ โปรโมชั่นใหม่ๆ ของเรา นอกจากนั้นยังสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ https://www.thunhan.org ได้ โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัวให้แก่เรา

แต่ผู้ใช้บริการสามารถเลือกได้ว่าจะต้องการลงทะเบียนกับ https://www.thunhan.org เพื่อใช้บริการในส่วนที่สมาชิกเท่านั้นที่สามารถใช้บริการได้ หรือรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากเรา และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง เราอาจขออนุญาตใช้อุปกรณ์ซอฟต์แวร์ของเรา เพื่อใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพียงเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงเหล่ากลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเพียงเท่านั้น

ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวม ไม่ว่าจะเป็น วัน เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ ประเภทของการสืบหา ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ https://www.thunhan.org ของเรา ผู้ให้บริการเดิมพันออนไลน์ อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับเรา และใช้บริการระบบโดยเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงิน เรียกเก็บเงินของเรา โดยจะใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบที่เรียกว่า “cookie” ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำขอของผู้ใช้บริการระบบ และใช้งานข้อมูลที่ได้มาดังต่อไปนี้

สิทธิ์ในการใช้งาน

อนุญาตให้ดาวน์โหลดเนื้อหาซอฟต์แวร์บนเว็บไซต์ของ https://www.thunhan.org ได้เพียงชั่วคราว เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เพื่อเอาไปใช้การค้าหรือกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งหมายถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ ซึ่งไม่ใช่การโอนสิทธิ์ในการใช้งานนอกจากนั้นภายใต้สัญญาที่อนุญาตนี้ผู้ใช้งานไม่สามารถกระทำการเหล่านี้ได้ดังนี้

ดัดแปล หรือคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา
ใช้เนื้อหาของเว็บไซต์ของเราเพื่อการค้าหรือเผยแพร่ในที่สาธารณะ (ทั้งการค้า หรือไม่ใช่การค้า)
ลบลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ใดๆ จากเนื้อหาของเว็บไซต์ของเรา
พยายามที่จะถอดรหัส หรือทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ระบบ ซอฟต์แวร์ใดๆบนเว็บไซต์ของเรา
ส่งต่อ หรือ คัดลอก ดัดแปลง เนื้อหาบนเว็บไซต์ไปยังบุคคลที่สาม หรือเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง

การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

โดยทางเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้จากแต่ผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ และการให้บริการของเรา โดยเพียงเพื่อมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

ประมวลผลเดิมพัน ผลการดำเนินการต่างๆ ของผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการใช้งานธนาคาร และระบบการชำระเงินของท่าน
มอบการให้บริการ การดูแลการบริการด้านการใช้งาน และการบริหารบัญชีการใช้งานของผู้ใช้บริการ
การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย การควบคุมต่างๆ ของประเทศผลิตภัณฑ์ และประเทศที่ผู้ใช้บริการอาศัยอยู่
การสร้างบัญชีสำหรับผู้ใช้บริการกับเว็บไซต์ของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อคำนวณโบนัส และรางวัลต่างๆ
ทำการกระทำที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจว่า บัญชีของท่านมีความมั่นคง และตรวจสอบได้จริงตามความจำเป็น
วิเคราห์กิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการเพื่อประเมินและวิเคราะห์ทางการตลาดของเว็บไซด์
มอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับผู้ให้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียน (สมัครสมาชิก) เกี่ยวกับการโฆษณา โปรโมชั่น ข้อเสนอต่างๆ หรือการมอบข้อมูลให้กับพาร์ทเนอร์ของธุรกิจของเรา
วิเคราะห์ ทำการศึกษา ดำเนินการ เพื่อมีเป้าหมายในการป้องกันการฉ้อโกง แผนการเดิมพันอันผิดกฎหมาย และการฟอกเงิน

การรวบรวม และการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

https://www.thunhan.org ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้บริการของเรานั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงเพื่อในการดำเนินงานของเราอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้น อันได้แก่ การเสนอให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์แอพิเคชั่นเกมใหม่ต่างๆ และโปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น โดยทางบริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ให้กับเรามา นอกจากนั้นเว็บไซต์ของเราก็พร้อมที่จะทำตามข้อตกลงทุกอย่าง อย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้มอบให้ผ่านเว็บไซต์ของเราทั้งหมดจะไม่ได้รับความเสียหาย

เอกสารนโยบายส่วนบุคคลนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่ออธิบายวิธีการจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการของ https://www.thunhan.org ที่ท่านได้มอบให้กับเรา และใช้บริการเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้บริการจะต้องได้แสดงความยินยอมให้ทางเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ชัดในเอกสารฉบับนี้ หากท่านไม่ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงของนโยบายส่วนบุคคลดังกล่าวนี้ และไม่ต้องการมอบข้อมูลส่วนบุคคล ขอความกรุณาแจ่งให้ทราบว่าท่านจะไม่ใช้งานบริการเว็บไซต์นี้บางส่วนได้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ทาง https://www.thunhan.org เราไม่มีนโยบายจัดสรร หรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่นภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่น เว้นแต่ ผู้ใช้บริการได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เรา
ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของผู้ใช้บริการสำเร็จลุล่วง
ข้อมูลที่จัดสรรนั้น จะถูกแบ่งปันให้กับองค์กร หรือบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดหรืออนุญาตเท่านั้น
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนั้น เรายังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าแก่องค์กรผู้มีอำนาจของทางรัฐ เช่น ผู้ตรวจสอบแห่งประเทศไทย ซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้

เราจัดสรรแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับใคร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ https://www.thunhan.org จะถูกแบ่งปันให้กับองค์กร บุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่กฎหมายได้มีการกำหนดและอนุญาตเท่านั้น จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่นอกเหนือจากอำนาจของเรา เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีที่ผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้ร้องขอ และยินยอมให้เราดำเนินการให้ตามที่ตกลงไว้เท่านั้น

การเก็บรักษาข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะถูกลบเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ หรือผู้ใช้บริการได้สิ้นสุดความเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ https://www.thunhan.org แล้วเท่านั้น โดยเราจะกระทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเอาไว้ ในระหว่างที่ผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกหรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเรา หรือตลอดระยะเวลาตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือการประนีประนอมบัญชีธนาคาร คำมั่นสัญญา เพื่อปกป้องข้อมูลผู้ใช้บริการที่คุณให้กับเรา เราสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าในทางใดทางหนึ่ง โดยข้อมูลของทางธนาคารที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคจะถูกนำมาใช้ดังนี้

ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ธนาคารเก็บรวบรวมสำหรับธุรกรรมการถอน การฝากเป็นแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลเพียงแหล่งเดียวของผู้ใช้บริการ โดยให้สิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ
ไม่เปลี่ยนแปลง หรือโอนถ่ายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง
เก็บข้อมูลตรวจสอบส่วนบุคคลเพื่อเป็นหลักฐานในการโอน ฝากตามความเป็นจริง
เก็ยข้อมูลการธนาคารเป็นความลับ * การเปลี่ยนแปลงในประกาศความเป็นส่วนตัวตามผู้ใช้งานของระบบ

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของคุณ

มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการปกป้องภายใต้มาตรฐานอันได้รับการยอมรับในมาตราฐานระดับสากลอย่างแน่นอน เพราะข้อมูลส่วนบุคคล คือ สิ่งที่สมควรเป็นความลับของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เราจึงเลือกใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการการเข้ารหัสข้อมูลที่เป็นระดับเดียวกับที่สถาบันการเงินและสายการบินเลือกใช้งาน ที่ช่วยปกปิดการเข้าถึงเว็บไซต์ จากการล้วงข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น 256-Bit Encryption ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ปลอดภัยได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น

และเพื่อป้องกันการเสียหายจากการใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การควบคุมของเรา พนักงานของเราทุกคนที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ ถูกฝึกมาอย่างดีเพื่อปฏิบัติตามกฎและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

การป้องกันข้อมูลละเอียดอ่อน

ทาง https://www.thunhan.org เราทราบว่าข้อมูลบางอย่างนั้นย่อมมีความละเอียดอ่อนมากกว่าข้อมูลอื่นๆ ทางเราจึงไม่นิ่งนอนใจและได้ทำการป้องกัน จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในโหมดเข้ารหัสเท่านั้นทำให้ผู้ใช้งานมันใจได้เลยว่า ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนั้นจะไม่กระทบตจ่อการใช้งานของผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้งานเว็บไซต์ https://www.thunhan.org ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ด้วยตัวของตนเอง และจะไม่เรียกร้องค่าสินไหม หรือความต้องการใดๆ กับเว็บไซต์นี้ รวมทั้ง บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน พนักงาน คู่ค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความตามเหตุผลใดๆ ก็ตาม ซึ่งเกิดจากการกระทำของบุคคลที่สาม หรือการกระทำของผู้ใช้งานเอง การจัดหาเนื้อหา การละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของคุณหรือการละเมิดสิทธิ์ใดๆ ของผู้อื่น