29 Tháng Tư 2010(Xem: 14312)
Bài viết này sẽ gồm những đoản khúc ngắn, vụn vặt... về những kỷ niệm đời mình và những bạn bè khóa 5 Chánh Trị Kinh Doanh. Viết theo trí nhớ của sau 40 năm mà bây giờ đã bắt đầu mai một. Nguyễn Ninh
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468