20 Tháng Sáu 2010(Xem: 10284)
Nỗi nhớ Cuốn phim kỷ niệm cuộc tình đầu đời của nàng cứ vật vờ xuất hiện, lúc mờ nhạt, l úc rõ nét, ăn sâu mãi trong tâm khảm nàng. Bùi Đình Phùng
SINH HOẠT
MINH XÁC QUAN ĐIỂM
- Website do một ít Thụ Nhân chung sức, dù rộng mở đến tất cả đồng môn trong tình thân hữu, nhưng không nhân danh hay đại diện tập thể nào.

- Quan điểm của bài viết trong Diễn Đàn là của cá nhân tác giả, không hẳn phản ánh quan điểm chung của Ban Biên Tập và những người tham gia Diễn Đàn.
KHÁCH THĂM VIẾNG
99,468